Blog

Nederlandse infrastructuur

Het regelmatig uitvoeren van onderhoud is vereist. Je auto heeft een APK-keuring nodig, de muren van je woning dienen geïnspecteerd te worden en elektronische apparaten moeten eens in de zoveel tijd schoon gemaakt worden. Eén van de redenen voor dit onderhoud is om er voor te zorgen dat de kwaliteit van producten behouden blijft. 

De beschreven voorbeelden zijn allemaal voorbeelden van preventief onderhoud, onderhoud wanneer iets (nog) niet beschadigd of kapot is. Wanneer dit soort onderhoud wordt uitgevoerd wordt in de industrie, is het niet altijd mogelijk om de dagelijkse processen door te laten gaan. In zo’n geval is er een zogenoemde ‘stop’ van het proces om het benodigde onderhoud uit te voeren. 

Als één van de voorbeelden hiervan, gaan we in dit artikel focussen op een industrie: de infrastructuur, met specifiek de focus op wegen. Als we naar de huidige staat van de Nederlandse wegen kijken, lijkt het er op dat de Nederlandse infrastructuur sector een aantal interessante onderhoudsuitdagingen tegen zal komen in de komende jaren. 

 

Onderhoud aan de Nederlandse wegen

In de jaren ’60 is het wegennet van Nederland significant uitgebreid, echter was de kennis over wegen toen nog niet zo goed als het vandaag de dag is. Daarom werden de wegen over ontworpen, om er zo zeker van te zijn dat de wegen veilig waren. Ondanks het onderhoud dat heeft plaatsgevonden in de jaren daarna, moeten deze wegen nodig vervangen worden. Naast deze wegen uit de jaren ‘60, is ook een nieuwere generatie aan wegen en bruggen toe aan vervanging.

De kennis met betrekking tot wegen nam steeds verder toe, en daarmee werden ook de berekeningen om het design te bepalen verbeterd. Men kon, onder andere, steeds specifieker bepalen hoe sterk de wegen moesten zijn. Echter, deze berekeningen en daar uit volgend het design zijn gebaseerd op de verwachtte mobiliteit van die tijd. De mobiliteit van vandaag de dag, was onmogelijk om te bedenken in de jaren ‘80/90. Dit zorgt ervoor dat ook deze generatie aan infrastructuur vervangen moet worden, eerder dan initieel verwacht.

 

Kostendata gedreven aanpak

Het vervangen van twee generaties aan infrastructuur vraagt om een complete aanpak, met efficiënte onderhoud procedures, goede planning en toegewijde onderhouds-teams. Daarnaast zullen investeringen en ontwikkelingen nodig zijn, maar ook kostendata kan goed van pas komen in deze uitdaging.

In ons werk met talloze bedrijven over de hele wereld hebben we ontdekt dat voor het volledig benutten van gegevens, drie aspecten benodigd zijn: 

1. De kostendata moet verzameld worden

De hoeveelheid aan beschikbare data is erg gegroeid over de afgelopen jaren. Een grotere hoeveelheid aan beschikbare data geeft bedrijven de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in infrastructuur projecten.  Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat gegevens rigoureus worden verzameld en op een verantwoorde manier worden gebruikt om robuuste en consistente informatie te verkrijgen die nodig is voor het uitvoeren van het onderhoud. 

2. De juiste analyses moeten uitgevoerd worden

Het verzamelen van gegevens is essentieel, maar vaak weten bedrijven niet hoe ze de kostendata moeten gebruiken om diverse onderhoudsuitdagingen aan te pakken. Prestatieverbeteringen komen voort uit analyses en meetwaarden die het management in staat stellen om belangrijke beslissingen te nemen en deze te optimaliseren. 

 3. Cultuur veranderingen zijn nodig met behulp van de juiste hulpmiddelen

De mismatch tussen de bestaande cultuur en nieuwe methodes kan er toe leiden dat de analyses niet gebruikt worden. In eerste instantie, zullen de meeste managers er niet om staan te springen om beslissingen te maken gebaseerd op big data analyses. Om de analyses onderdeel te maken van de dagelijkse activiteiten, hebben managers intuïtieve tools en dashboard nodig die hen helpen problemen op te lossen en kansen te identificeren.  

Op basis van onze ervaring, zou de Nederlandse infrastructuur industrie niet langer moeten wachten en de kracht van kostendata en big data-analyses vandaag nog gaan gebruiken. Dit is essentieel, omdat de technologie en de hoeveelheid aan data zal blijven groeien, wat nieuwe kansen brengt. Bedrijven moeten een stapsgewijze strategie volgen om kostengegevens te verzamelen, het gebruiken van de juiste hulpmiddelen, en de cultuur te veranderen om deze hulpmiddelen daadwerkelijk te gebruiken. Met een dat gedreven aanpak zullen de bedrijven in de infrastructuur de capaciteiten opbouwen die nodig zijn om concurrerend te blijven. 

 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn om meer te leren over hoe Cleopatra Enterprise Rijkswaterstaat geholpen heeft op het gebied van constructie & onderhoud van de belangrijke infrastructuur in Nederland (wegen, waterwegen en watersystem), dan kunt u hier de case study downloaden.


 Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts