Blog

 • In dit artikel ga ik dieper in op de toegevoegde waarde en de mogelijke tegenstrijdigheid binnen de ‘onafhankelijke en betrokken’ rol van project controllers binnen de complexere Nederlandse overheids- en infraprojecten. 

 • Er zijn talloze nieuwsberichten vanuit het binnen- en buitenland over de beperkte beheersbaarheid van complexe multidisciplinaire projecten. Met name de falende overheidsprojecten worden breed uitgemeten in de media; er lijkt bijna geen groot project meer binnen budget en planning te lopen. 

 • Als consultant in de projectbeheersingswereld van complexe projecten bij één van de grootste consultancy/software bedrijven op dit vlak, heb ik in de afgelopen 15 jaar veel verschillende projectbeheersingsfunctionaliteiten en -organisaties voorbij zien komen. Kenmerkend hierin was en is de duidelijke scheidslijn tussen infra (civiel gedreven) en industriële (proces gedreven) projecten. 

 • Het regelmatig uitvoeren van onderhoud is vereist. Je auto heeft een APK-keuring nodig, de muren van je woning dienen geïnspecteerd te worden en elektronische apparaten moeten eens in de zoveel tijd schoon gemaakt worden. Eén van de redenen voor dit onderhoud is om er voor te zorgen dat de kwaliteit van producten behouden blijft. 

 • Cost control betreft het gebruik van procedures om uitgaven en voortgang van een project of bouwoperatie te monitoren; eigenlijk het meten van verschillen tussen je begrootte uitgaven en je daadwerkelijke uitgaven. Hierdoor wordt het mogelijk om effectief actie te ondernemen en kosten te reduceren tot een minimum. Het nauwkeurig bijhouden van de kosten levert een bedrijf aanzienlijke voordelen op door de sterke invloed die zij kunnen uitoefenen op hun inkomsten en uitgaven.

 • Waarschijnlijk is iedereen die ooit een project heeft gemanaged het er mee eens dat tijdens de uitvoering van het project, je over de meest recente informatie betreft de status van een project wil beschikken. Dit kan echter een behoorlijke uitdaging blijken wanneer grote hoeveelheden data verwerkt moeten worden om tot een rapport te komen in een kort tijdsverstek. Desondanks is het door cost management software vaak goed mogelijk om de huidige status en performance van projecten te visualizeren. Laten we wat voorbeelden nemen:

 • Of u nu uw processen voor het beheren van de kosten wilt verbeteren, of dat u simpelweg niet voldoende resources tot uw beschikking heeft voor het opzetten van een goed kostenbeheer proces; het is interessant om kennis van buiten uw bedrijf te benaderen. Een consultant, die gespecialiseerd is in kostenbeheer heeft kennis over de beste praktijkvoorbeelden en kent de meest voorkomende fouten en valkuilen. U kunt hoge verwachtingen stellen aan een consultant, die gespecialiseerd is in kostenbeheer:

 • In een wereld waarin technologie steeds uitdagender wordt, projecten groter worden en de concurrentie sterker wordt, neemt het beroep cost engineering een steeds belangrijkere rol in. Een cost engineer is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste balans tussen kosten, tijd en kwaliteit die leiden tot de maximaal haalbare winst uit ieder project.

 • Door de lage olieprijzen van de afgelopen jaren is het voor veel bedrijven een zware uitdaging om operationeel te blijven. Echter, toen de olieprijs boven de 100 dollar lag, waren de kapitaaluitgaven (CAPEX) van offshore bedrijven voor exploratie en ontwikkeling hoog, een teken van hun bereidheid om te investeren.

 • Het komt zelden voor dat een project binnen het budget wordt afgerond. Om een project succesvol te laten zijn is een goede planning van uiterst belang. Zelfs dan zijn er altijd risicos die buiten de planning vallen. Een hiervan is kostenoverschrijding. Het risico hierop kan worden geminimaliseerd door gebruik te maken van goede kostenbeheersing. 

 • Kostenbeheersing is een onderdeel van projectbeheersing en gaat over verschillende activiteiten die met het begroten, ramen en bewaken van projectkosten te maken hebben. Bij een EPC projectuitvoeringsmethode zijn de opdrachtgever en de EPC Contractor de belangrijkste betrokken partijen, en elk heeft zijn eigen perspectief op kostenbeheer. Dit artikel geeft een inzicht in hoe de opdrachtgever en de EPC Contractor elk hun kosten beheren op basis van belangrijke aspecten, zoals hun doelstellingen, projectkosten en de punten van aandacht met betrekking tot kostenbeheersing. 

 • Grote industriële locaties zoals raffinaderijen, chemische fabrieken en hoogovens vereisen veel onderhoud. Een dergelijke locatie contracteert over het algemeen een aannemer om een gedeelte van het onderhoud te doen op basis van een unit rates contract. In dit artikel zetten we drie lessen uiteen die we geleerd hebben om mogelijke conflicten te vermijden tijdens een project, zodat het project op tijd en binnen budget kan worden opgeleverd.

 • Voor kostenbeheersing zijn veel definities beschikbaar. Het eerste wat men zou moeten vragen wanneer iemand zich voorstelt is wat ze precies doen. Afhankelijk van project type, grootte van een bedrijf of bedrijfscultuur hebben mensen verschillende taken.

 • Laten we kijken naar een van de uitdagingen van een cost engineer: het ramen van bouwkosten. Over het algemeen omvatten directe projectkosten de kosten voor bouw, materiaal en apparatuur. Vaak zijn bouwkosten het moeilijkste onderdeel van de raming.

 • In traditionele zin wordt een kostenraming van de grond af opgebouwd met behulp van een grote hoeveelheid gedetailleerde kostendata. Hoewel dit een uitgebreid middel geeft om kosten te rapporten en beheersen, is het niet altijd mogelijk om zo’n gedetailleerde kostenraming te maken, gegeven de beschikbare tijd, projectfase of het type contract. Daarom zijn er verschillende alternatieve methoden ontwikkeld in het verleden, inclusief grove schalings- en factormethoden.

 • Het maken van een kostenbeheersingsplan is een uitgebreid proces. Het is de basis voor scope management, tijdsplanning, kostenraming, het inplannen van middelen, waardeanalyse, risicomanagement en de inkoopplanning. Hier zijn drie tips om u op weg te helpen:

 • Cost Engineering en Witteveen+Bos hebben het seminar “De toekomst van projectbeheersing”, met de focus op infrastructuurprojecten, gehost. Het doel van het seminar was om het bewustzijn van het veranderende landschap van projectbeheersing en de noodzaak van totale kostenbeheersing in de industrie te vergroten.

 • Kostenraming is de kunst van het toekennen van waarde. Het is ook een wetenschap die gebruik maakt van een groot scala aan technieken om de kosten van activiteiten en bezittingen te voorspellen. Er is een grote verscheidenheid aan methoden, toepassingen en namen voor kostenramingen. Soms lijkt het wel een woud van een definities. Wij leggen de principes van kostenraming aan u uit in vier eenvoudige stappen:

 • De tijden waarin met pen en papier projectkosten werden bijgehouden licht ruimschoots achter ons. Op dit moment is het nog wel zo dat veel projectkosten door bedrijven worden bijgehouden in Microsoft Excel. Zijn dit kleine projecten (financieel gezien) met een laag risico en gering in werkzaamheden dan is dat natuurlijk prima. Geen reden om op zoek te gaan naar een andere methode, het project komt dan wel voor elkaar. Echter voor het serieuze werk, grote complexe projecten met een toenemend aantal belanghebbenden, kun je beter projectbeheersingssoftware nog eens onder de loep nemen.

 • Projectbeheersing is hot! Door de aanhoudende overschrijdingen van planningen en budgetten op projecten in de infrastructurele branche, heeft de consument een duidelijk signaal afgegeven: dit kan zo niet langer.

 • Het maken van een kostenraming of begroting voor een project wordt nog vaak onderschat. Niet zelden gebeurd het op een kladje papier, of iets professioneler maar niet veel beter: in een paar uurtjes in Excel. Toch is het opstellen van een budget voor ieder project essentieel, omdat het de mogelijkheid geeft voortgang te meten, het ondersteunt de besluitvorming en stelt je tevens in staat om snel en effectief bij te sturen. In dit artikel bespreken we 4 veelgemaakte fouten bij het begroten van projecten en hoe deze te voorkomen.

 • Een veelgehoorde klacht binnen organisaties is dat het interne offerte- en aanbestedingsproces niet soepel verloopt. Het duurt te lang, er is niet genoeg informatie beschikbaar en prijzen liggen niet in lijn met wat mogelijk is. Aan deze problemen ligt vaak een niet optimaal functionerend begrotingsproces ten grondslag, wat in de meeste gevallen prima te verbeteren is.

 • In een vorig artikel zijn we ingegaan op de mogelijke oorzaken van budgetoverschrijdingen van projecten. Omdat deze overschrijdingen eerder regel dan uitzondering zijn, is het goed om te weten wat daaraan ten grondslag ligt. Vandaag deel 2, waarin we nog eens drie mogelijke oorzaken bespreken. Deel 1 lees je hier

 • Wanneer is de laatste keer dat je van een project hoorde dat binnen het budget was afgerond? Zeker grote en complexe projecten blijven zelden tot nooit binnen budget. Dit leidt niet alleen tot organisatorische tegenvallers, maar kan in het geval van overheidsprojecten grote publieke verontwaardiging tot gevolg hebben. Vaak wordt dan ook de vraag gesteld wat de oorzaak is van deze budgetoverschrijdingen. In 2 artikelen bespreken we zes van de voornaamste redenen van deze overschrijdingen. Vandaag deel 1.

 • In de beginfase van een project, wanneer er nog geen gedetailleerde ontwerpen of stukslijsten zijn, ben je voor het begroten van de kosten aangewezen op modellen – een vereenvoudigde vorm van de werkelijkheid. Daarbij is het natuurlijk van belang dat deze modellen zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met die (verwachte) werkelijkheid. Door de kennis en ervaring die in het verleden is vergaard te verwerken in deze modellen maak je dat mogelijk. In dit artikel leggen we uit hoe je dit in begrotingssoftware Cleopatra Enterprise kunt doen.

 • Momenteel lijkt projectbeheersing hét modewoord in de infrastructurele sector. Niet zo gek ook; het binnen planning en budget voltooien van projecten blijkt keer op keer een flinke uitdaging. Achter de term projectbeheersing gaan dan ook een hoop methodieken schuil die kunnen helpen om een project succesvol uit te voeren.

 • Dat ieder project anders is, is een cliché waar ik je niet mee lastig ga vallen. Het is geen verrassing dat projecten verschillende omstandigheden kennen, met andere doelstellingen, uiteenlopende budgetten en afwijkende planningen. Kortom; een project is maatwerk. Ondanks dat zijn er bepaalde uitgangspunten die voor ieder project gelden, welke kunnen helpen om een project beter te beheersen.

 • Het beheersen van de kosten van een project is meer dan het volgen en verantwoorden van iedere euro die uitgegeven wordt. Projectbeheersing is het vinden van een balans tussen planning, kosten, scope en kwaliteit. Het is het tijdig herkennen van trends en ontwikkelingen en de gevolgen daarvan kunnen overzien. Het is het beperken van risico’s en het benutten van kansen.

 • Gedurende een project worden grote hoeveelheden data verzameld, beoordeeld en gerapporteerd door verschillende partijen die bij dat project betrokken zijn. Hierbij kun je denken aan ontwerp en constructie, maar ook andere aspecten die benodigd zijn voor het uitvoeren van een project: financiële en contractuele documentatie, planning, risicoanalyses, offertes, et cetera. Deze informatie is niet alleen waardevol tijdens de uitvoering van het project zelf, maar zeker ook na oplevering.

 • Gedurende een project wordt er een grote hoeveelheid aan data verzameld, beoordeeld en gerapporteerd aan verschillende partijen die betrokken zijn bij de planning en de uitvoering. Denk hierbij aan ontwerp en constructie, maar ook aan alle andere aspecten die ervoor zorgen dat een project kan worden gerealiseerd: financiën en contractdocumentatie, planning en risicoanalyse, offertes et cetera. Deze informatie is waardevol en niet alleen in de uitvoeringsfase, maar ook nadien wanneer de sleutels al lang zijn overgedragen.

 • Verantwoordelijkheden van projectmanagement Het projectmanagement is verantwoordelijk voor het opzetten van een projectgroep en daarmee eindverantwoordelijk voor het binnen het budget blijven van de totale kosten. Het kiezen van de juiste mensen en de de juiste hulpmiddelen is van het grootste belang. Het beheersen van de kosten is echter de verantwoordelijkheid van het gehele team. 

 • Niets is zonder risico. En dat geldt zeker ook voor projecten. Hoe groter en complexer een project, hoe meer externe en interne factoren onzekerheden met zich meebrengen. Onzekerheden die geld kunnen kosten.

 • De indirecte kosten van een project wordt gezien als een van de moeilijkst beheersbare kosten. Er is vaak geen duidelijke relatie tussen dit soort uitgaven, zoals dat bij gewone directe kosten wel het geval is.

 • Elke tak van sport of industrie heeft inmiddels software specifiek voor zijn doeleinden. Projectbeheersing en project control is hierop geen uitzondering. Wat zijn nu de specifieke kernvoordelen van projectbeheersingssoftware zoals Cleopatra Enterprise? In dit artikel lichten we er 3 toe.

 • Het maken van een begroting is een essentieel onderdeel van ieder project. Er zijn meerdere manieren om een begroting op te stellen. Afhankelijk van de nauwkeurigheid die je op een bepaald moment nodig hebt, kies je een van deze methoden. In dit artikel lichten we drie begrotingsmethoden toe. 

 • Of het nu komt door de zware economische tijden, de toegenomen concurrentie op de markt, de strenge eisen die Rijkswaterstaat stelt bij het aanbesteden van projecten of de intrinsieke wens tot professionalisering; organisaties die actief zijn in de infra branche gaan steeds professioneler om met hun kostenbeheersing.   Lees onze uitgebreide analyse over deze ontwikkeling op de website van Infrasite. 

 • De mate waarin we het succes van projectbeheersing bepalen is vaak beperkt tot geld. Zijn we binnen een redelijke marge gebleven van het vooropgestelde budget? Dit is te kort door de bocht en eigenlijk zouden we de definitie van succesvolle projectbeheersing moeten uitbreiden. 

 • De vraag hoe je inzicht krijgt in de kosten van een project is om twee redenen relevant. Ten eerste wil je inzicht krijgen in verwachte kosten, om zo een nauwkeurige begroting op te stellen. Daarnaast wil je de daadwerkelijke kosten beheersen tijdens de uitvoering van het project, om waar nodig bij te kunnen sturen. 

 • Aan het begin van een project is het moeilijk om een nauwkeurige kostenraming te maken aangezien slechts weinig gegevens bekend zijn. Hoe pak je dit probleem aan? Hier zijn een aantal tips voor een optimaal resultaat:

 • Voor een projectcontroller is het begroten en analyseren van meer-en minderwerk een van de belangrijkste taken. Het is tevens iets dat voor problemen en ergernis kan zorgen als dit proces niet goed gaat. Als projectcontroller wil je graag bijdragen aan een fijne projectsfeer en een mooi resultaat door meerwerk juist in te schatten. Hier zijn 4 tips om je op weg te helpen.

 • Vaker wel dan niet worden kostenraming en kostenbeheersing uitgevoerd door afzonderlijke afdelingen binnen een organisatie. Soms wordt zelfs éénn van de onderdelen in het geheel uitbesteed. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn maar als je deze afdelingen weet te integreren of de communicatie en interactie tussen deze partijen weet te bevorderen dan kan dit veel voordelen opleveren. Een professional in het vak van kostenbeheersing staat in contact met wat er gebeurt in het werkveld. Begroters staan juist vaak in direct contact met leveranciers, de werkplaats, ingenieurs en ontwerpers. Samen zijn zij dus in staat het volledige werkveld te…

 • Het beheersen van projecten is een uitdagende taak. Zeker in grote projecten kunnen kosten snel uit de hand lopen als er geen goede projectbeheersing plaatsvindt. Een van de eerste stappen is het opzetten van een kostenrapport dat de basis vormt voor analyse en rapportage. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan: materiaalkosten en manuren moeten nauwkeurig worden ingeschat om succesvol de productiviteit en voortgang te kunnen meten.

 • Zelden wordt er een project uitgevoerd zonder van te voren te weten wat het gaat kosten; zonder die kosten inzichtelijk te maken weet niemand waar hij of zij aan toe is, en of het economisch gezien uberhaupt verstandig is het project te starten. De inschatting van alle kosten (en opbrengsten) die met het project gemoeid gaan, worden vastgelegd in een begroting. Maar wat is een projectbegroting eigenlijk?

 • Het juiste softwarepakket vinden voor je kostenramingen en kostencalculaties komt in feite neer op mensen en wensen. De mensen achter de begrotingssoftware en de mensen die er daadwerkelijk mee gaan begroten. De wensen vertalen zich in een spanningsveld tussen wat een pakket kan en wat het pakket moet kunnen om te voldoen aan de verwachtingen. Maar waar moet men op letten?

 • Een terugblik op de succesvolle en eerste contactbijeenkomst van 2016 van de DACE in ‘De Soesterduinen’ met als thema: Design, Build, Finance and Maintain (DBFM) en hoe een goede mix van D, B, F en M kan leiden tot een succesvol project.

 • BEMAS, de Belgische vakorganisatie voor onderhoudsprojecten, organiseert in samenwerking met Cost Engineering een vierdaagse opleiding Cost Estimating. Deze training, die zal worden gehouden van 24 tot en met 27 mei 2016 en plaatsvindt in Antwerpen, zal gaan over het begroten en beheersen van de kosten van technische projecten en shutdowns.

 • Op donderdag 17 maart zal Martin van Vliet op de bijeenkomst van de DACE een presentatie geven. Daarin bespreekt hij welke voordelen de synergie tussen de vakdisciplines begroten en projectbeheersing met zich meebrengt.

 • De eerste stappen in het ontwikkelen van een cost management plan zijn het ontwikkelen van de project scope en de uitvoeringsstrategie. Dit legt de basis voor een geïntegreerd cost management proces, wat ook de tijdsplanning, kostenbegroting en budget, werk planning, value analyse en engineering, risico management en inkoopplanning dekt.