Blog

Wat is het verschil tussen cost control en cost management

Cost control betreft het gebruik van procedures om uitgaven en voortgang van een project of bouwoperatie te monitoren; eigenlijk het meten van verschillen tussen je begrootte uitgaven en je daadwerkelijke uitgaven. Hierdoor wordt het mogelijk om effectief actie te ondernemen en kosten te reduceren tot een minimum. Het nauwkeurig bijhouden van de kosten levert een bedrijf aanzienlijke voordelen op door de sterke invloed die zij kunnen uitoefenen op hun inkomsten en uitgaven.

  • Waarschijnlijk is iedereen die ooit een project heeft gemanaged het er mee eens dat tijdens de uitvoering van het project, je over de meest recente informatie betreft de status van een project wil beschikken. Dit kan echter een behoorlijke uitdaging blijken wanneer grote hoeveelheden data verwerkt moeten worden om tot een rapport te komen in een kort tijdsverstek. Desondanks is het door cost management software vaak goed mogelijk om de huidige status en performance van projecten te visualizeren. Laten we wat voorbeelden nemen:

  • Of u nu uw processen voor het beheren van de kosten wilt verbeteren, of dat u simpelweg niet voldoende resources tot uw beschikking heeft voor het opzetten van een goed kostenbeheer proces; het is interessant om kennis van buiten uw bedrijf te benaderen. Een consultant, die gespecialiseerd is in kostenbeheer heeft kennis over de beste praktijkvoorbeelden en kent de meest voorkomende fouten en valkuilen. U kunt hoge verwachtingen stellen aan een consultant, die gespecialiseerd is in kostenbeheer:

  • In een wereld waarin technologie steeds uitdagender wordt, projecten groter worden en de concurrentie sterker wordt, neemt het beroep cost engineering een steeds belangrijkere rol in. Een cost engineer is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste balans tussen kosten, tijd en kwaliteit die leiden tot de maximaal haalbare winst uit ieder project.

  • Door de lage olieprijzen van de afgelopen jaren is het voor veel bedrijven een zware uitdaging om operationeel te blijven. Echter, toen de olieprijs boven de 100 dollar lag, waren de kapitaaluitgaven (CAPEX) van offshore bedrijven voor exploratie en ontwikkeling hoog, een teken van hun bereidheid om te investeren.